Lliurament

Tots els enviaments seran realitzats a través de GLS, qui s'encarregarà de recollir el seu encàrrec i fer-lo arribar fins al seu domicili en el menor temps possible.

El port inclou assegurança, transport i embalatge. En cas d'incidència per trencaments, ha de fer constar a l'albarà de lliurament aquesta circumstància. Si no ho ha apreciat en el moment del lliurament, ha de comunicar per correu electrònic en el termini de 24 hores a: info@cooperativademalda.es

El termini màxim de lliurament és d'entre 2 a 3 dies feiners, a partir de l'endemà de la confirmació positiva del pagament de la comanda. Els dissabtes, diumenges i festius no es tenen en compte i els lliuraments es faran de dilluns a divendres.

Precaucions a tenir en compte en el moment del lliurament

Correspon al destinatari de comprovar els enviament quan arribin, expressar les observacions i presentar totes les reclamacions que estimi justificades. Pot, fins i tot, rebutjar el paquet si aquest és susceptible d'haver estat obert o si presenta indicis clars de deteriorament.

Retractació i devolució

En relació a tots els productes venuts, el client si no resta satisfet li tornem els diners i disposarà d'un termini de devolució de 7 dies a comptar a partir de la data de recepció del producte pel client. Per a realitzar la devolució haurà d'enviar el paquet a Cooperativa del camp de Maldà amb els articles amb l'embalatge original.

Els productes hauran de ser retornats correctament protegits, sense haver estat oberts, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a revendre'l (sense danys, trencaments o brutícies) a l'adreça aquí indicada Cooperativa del camp de Maldà, Sant Pere 7, 25266 Maldà (Lleida).

Tampoc no es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti d'identificar el remitent (núm. de comanda, cognoms, nom, adreça). Una vegada que el paquet hagi estat rebut en els magatzems de Cooperativa del camp de Maldà i s'hagi verificat que els productes retornats estan en perfecte estat, es realitzarà el procediment de reemborsament pels imports corresponents als productes retornats. S'informarà al client d'aquest procediment de reemborsament mitjançant l'enviament d'un correu electrònic. Iniciat aquest procediment, Cooperativa del camp de Maldà procedirà al reintegrament de l'import satisfet pel client al compte bancari en la major brevetat possible.